införsel av ITE, medicinsk strömförsörjning och AC adapter till Japan

kundförfarande för import till Japan:

  1. Anskaffa en godkänd kopia av PSE certifikat från GlobTek
  2. använda en PSE etikett , över GlobTek PSE etikett, som visar importörs namn
  3. begära ett PSE inspektion formulär från GlobTek vid beställning av GlobTek produkter för import till Japan

Label PSE

 

Begär information