Karakteristikker av battericelle kjemier

Lithium-Ion ( Li-Ion) batteripakker er populære strømkilder for bærbare apparater p.g.a. små størrelser og lav vekt . Li-Ion batterier har ingen «minneseffekt» ( også kjent som spenningsfall) kjent fra eldre batterier. Med en høyere energitetthet enn Nikkel baserte batteripakker og lav selvutladningsfrekvens, har Li-Ion batteriene revolusjonert designet av bærbare produkter som tidligere var begrenset av strømkildens størrelse, vekt og andre påvirkninger. les mer om Li-Ion batterier

Lithium polymer batteripakker differensierer seg fra konvensjonelle batterisystemer i bruk av elektrolytt type.Orginalutførelsen, datert tilbake til 1970 årene, benytter en tørr polymer elektrolytt . Denne elektrolytt ligner en plastaktig film som ikke leder elektrisitet , men tillater ion vekslinger ( elektrisk ladede atomer eller atom grupper). Denne polymer elektrolytt erstatter den tradisjonelle porøse separator som er vætet med elektrolytt. les mer om Lithium polymer batteripakker

Rechargeable Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries offer many advantages, especially in high-drain portable device applications. NiMH batteries are a complex mix of nonhazardous chemicals and materials providing storable energy in a convenient package. The internal materials of a NiMH battery efficiently absorb, release, and transport hydrogen to and from its electrodes. Read more about NiMH batteries Oppladbare Nikkel metall hydrid (NiMH) batterier tilbyr mange fordeler, spesielt i «high-drain» bærbare applikasjoner. NiMH batterier er en kompleks blanding av ufarlige kjemikalier og materialer som gir lagringsenergi i praktiske pakker. De indre materialer i et NiMH batteri absorberer effektivt, frigjør og transporterer hydrogen til og fra dens elektroder. > les mer om NiMH batterier

GlobTeks batteripakker kan tilpasses enhver lader for kundens produkter. GlobTek optimaliserer både batteripakkene og laderne i designfasen for å tilfredsstille kundens ønsker. les mer om batteriladere

be om informasjon